{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 747,026
4 FANS
More

新春送禮自用必備之選 - 唐宮小聚臘味四錦禮盒


查看: 199|評論:

2021-1-10 22:16

摘要: 下個月就到新年喇,近期天氣比較寒冷,屋企人最喜歡整臘味,上星期去中環唐宮小聚食午餐,見到古法臘味禮盒和新推出四川麻辣臘腸就買左返屋企。每盒臘味四錦禮盒原價售$248連精美禮盒及華貴時尚毛氈袋,內裡包括4款 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION